مواد شوینده

نکات حیاتی برای شستن لباس در زمان کرونا

/post-37

در مورد اینکه ویروس کرونا چقدر روی سطح لباس زنده می ماند نظرات مختلفی از 2 ساعت تا 2 روز اعلام شده که اهمیت شستن لباس را در زمان شیوع ویروس کرونا نشان میدهد. توصیه های زیر برآیند نظرات مشترک صاحب نظران این بخش است که به آن میپردازیم.