رنگ درمانی

رنگ درمانی ، رنگ های شادی آور کدامند ؟

/post-51

پژوهش مدرن نشان داده که زمانی که چشمان مان رنگی را لمس می کند مغزمان مواد شیمیایی را رها می کند که هم سطح فیزیکی و هم احساسی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد.