امروزه در جامعه بستری فراهم شده که کودکان در غالب بازی بتوانند موقعیت های شغلی مختلفی را تجربه کنند و لحظات شاد و خاطره انگیزی را در ذهنشان ثبت کنند.

خانه های بازی و مهد کودکها همه به دنبال خلق موقعیتهای نسبتا مشابه به مشاغل امروزی هستند.

و ما در فروشگاه ایفایل مارکت لباسهای جذاب و دوست داشتنی مشاغل را برای کودکان دلبندتان فراهم کرده ایم

لباس سراشپز از برند السی

لباس سراشپز کودکان از برند السی

لباس خلبان کودکان از برند السی


لباس نجاری کودکان از برند السی


لباس دکتر کودکان از برند السی


لباس پلیس کودکان از برند السی


لباس محیط بان کودکان از برند السی